Tir Coed @ CAVS

Tir Coed @ CAVS

Mae Tir Coed yn elusen ac yn fenter gymdeithasol sydd yn cysylltu pobl â choetiroedd gan ddefnyddio gwirfoddoli, hyfforddiant a gweithgareddau wedi eu teilwra er mwyn cynyddu lles, datblygu sgiliau a gwella coetiroedd er lles pawb.

Fel rhan o’r Prosiect LEAF, sydd ar hyn o bryd yn cynnig diwrnodau gweithgaredd ac hyfforddiant ar goetiroedd yng Ngheredigion, Sir Benfro a Phowys, mae Tir Coed wedi cychwyn ar flwyddyn datblygu yn Sir Gâr gyda gweledigaeth i ddod â’r darpariaeth ffantastig sydd ar gael yn siroedd cyfagos, i grŵp newydd o fuddiolwyr.

Fe fydd Swyddog Datblygu Sir Gâr, Nancy, yn gweithio allan o swyddfa CAVS un waith yr wythnos.  Gallwch cysylltu â hi ar carms@tircoed.org.uk.

Share