Hyfforddiant i gefnogi hyfforddwyr – Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan

Hyfforddiant i gefnogi hyfforddwyr – Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cynnig tri diwrnod o hyfforddiant am ddim i gefnogi hyfforddwyr i ddarparu pecyn Hyfforddi Diogelu Sylfaenol Cymru Gyfan. Mae’r hyfforddiant yn addas ar gyfer lleoliadau sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion sy’n wynebu risg, yn y sectorau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector. Dilynwch y dolenni i gael rhagor o fanylion am ddyddiadau a lleoliadau yng Nghaerdydd, Aberystwyth a’r Rhyl.

Aberystwyth https://www.eventbrite.com/e/aberystwyth-using-the-all-wales-basic-safeguarding-awareness-training-pack-defnyddio-pecyn-tickets-41948958464

Cardiff https://www.eventbrite.com/e/caerdydd-cardiff-using-the-all-wales-basic-safeguarding-awareness-training-pack-defnyddio-pecyn-tickets-41953790918

Rhyl https://www.eventbrite.com/e/rhyl-using-the-all-wales-basic-safeguarding-awareness-training-pack-defnyddio-pecyn-hyfforddiant-tickets-41954783888

Share