Swyddog Hyfforddi a Chefnogi (Get on Board Cymru)

Swyddog Hyfforddi a Chefnogi (Get on Board Cymru)

Uned Hawliau Plant
Castell-nedd Port Talbot
Mae Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot yn chwilio am aelod o
dîm brwdfrydig ac ymrwymedig i ddatblygu ein prosiect ‘Get on Board
Cymru’. Nod y prosiect cyffrous hwn yw datblygu’r agenda Hawliau Plant yng Nghastell-nedd Port Talbot a’r ardaloedd cyfagos, drwy hyfforddi a chefnogi pobl ifanc a sefydliadau i ddarparu cyfleoedd ar gyfer cymryd rhan mewn modd ystyrlon.

£22,462 y flwyddyn pro rata (10 awr yr wythnos)
Cyfraniad pensiwn o 5% gan y cyflogwr
Swydd cyfnod penodol wedi’i chyllido tan fis 31ain Awst 2020
Dyddiad cau: 2ed Medi 2019
Cynhelir y cyfweliadau ar 9ed Medi 2019
I gael pecyn cais, ffoniwch 01639 631246 neu anfonwch e-bost at
info@nptcvs.org.uk

Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y swydd hon.
Mae Uned Hawliau Plant Castell-nedd Port Talbot yn Gyflogwr Cyfle
Cyfartal.
Rhif Cofrestredig Elusen: 1152471
Rhif Cofrestredig Cwmni: 04906893
www.childrensrightsunit.org.uk

Share