Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl – Cyfnod Ymgynghori

Trawsnewid Gwasanaethau Iechyd Meddwl – Cyfnod Ymgynghori

HELPWCH NI I GYSYLLTU GWASANAETHAU IECHYD MEDDWL OEDOLION GYDA PHOBL LEOL

Y Grŵp Prosiect Iechyd Meddwl wedi bod yn cydweithio dros y ddwy flynedd ddiwethaf i ystyried yr heriau a’r cyfleoedd o ddiwallu anghenion iechyd meddwl ein poblogaeth. Am ragor o wybodaeth gweler y llythyr a’r dogfennau atodedig. More info.

“Byddwn yn cynnal nifer o weithdai ymgynghori ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro lle bydd cyflwyniad ar fanylion yr ymgynghoriad a chyfle i chi roi adborth ar y newidiadau arfaethedig. Byddwn hefyd yn cynnal digwyddiadau galw-heibio lle bydd cyfle i siarad am yr ymgynghoriad ag aelodau o’r Grŵp Rhaglen Iechyd Meddwl.  Bydd angen i chi gofrestru i fynychu’r gweithdai ond mae croeso i chi fynychu’r digwyddiadau galw-heibio unrhyw bryd yn ystod yr amseroedd a nodir. Mae manylion am y digwyddiadau a, lle bo’n berthnasol, manylion ar gofrestru i’w cael isod:”

Sir Gaerfyrddin:

Gweithdy Cyhoeddus/Rhanddeiliaid – 17 Gorffennaf, 6pm – 9pm, Robert Hunter 1, Canolfan Haliwel, Y Drindod Dewi Sant, campws Caerfyrddin. Cofrestrwch i fynychu’r digwyddiad hwn naill ai ar lein: https://www.eventbrite.co.uk/e/hywel-dda-university-health-board-transforming-mental-health-consultation-event-gweithdy-tickets-35219659951, neu dros y ffôn ar 01554 899056.

 Digwyddiad galw-heibio Cyhoeddus/Rhanddeiliaid – 12 Gorffennaf, 2pm-7pm, Canolfan Selwyn Samuel, Swît Lliedi, Llanelli SA15 3AE.

 

Share