Gweithiwr Cymorth Trosiannol

Gweithiwr Cymorth Trosiannol

(18 awr yr wythnos –  £8,937 y flwyddyn )

Prosiect yw Barod i’r Ysgol sy’n anelu at gefnogi’r plentyn a’r rhiant yn y cyfnod trosiannol hwnnw o’r cartref i’r ysgol. Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig a fydd yn darparu grwpiau mewn lleoliadau gwledig ac yn y cartref.

Ariennir y swydd hon tan Mehefin 30 2020 yn ddarostyngedig i gyllid pellach.

Y gweithiwr i’w leoli yn Aberteifi ac yn cwmpasu Sir Ceredigion.

Gofynion hanfodol:

  • Wedi’ch haddysgu i NVQ Lefel 3 mewn Gofal Plant neu’n gyfwerth neu’n gweithio tuag ato
  • profiad sylweddol yn ymgysylltu â phlant a theuluoedd.
  • Y gallu i siarad Cymraeg er mwyn cyflwyno’r prosiect yn ddwyieithog.
  • Gyrrwr car â mynediad i gar.

Am becyn cais, e bostiwch Sarah Harries sarahharries@jigso.wales neu ffoniwch 01239 615922

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 30 Gorffenaf 2019

Dyddiad Cyfweliad: Dydd Llun 5 Awst 2019.

Share