Tros Gynnal Plant : Ymwelydd Annibynnol

Tros Gynnal Plant : Ymwelydd Annibynnol

Mae gan Dîm Eiriolaeth Canolbarth a Gorllewin Cymru Tros Gynnal Plant gyfleoedd cyffrous i wirfoddoli fel “Ymwelydd Annibynnol” ar gyfer pobl ifanc

A oes gennych ddiddordeb mewn rhoi peth o’ch amser fel gwirfoddolwr i weithio gyda phobl ifanc agored i niwed “sy’n derbyn gofal” yn Sir Gaerfyrddin, Powys, Ceredigion neu Sir Benfro, sydd ag ychydig neu ddim cyswllt â’u teuluoedd biolegol? Fel Ymwelydd Annibynnol byddwch yn cael eich paru â pherson ifanc penodol y byddwch yn gweithredu fel cyfaill iddynt ac yn eu hymweld yn rheolaidd.

Byddwch yn derbyn hyfforddiant, cefnogaeth a threuliau ar gyfer teithio a gweithgareddau. Mae’n rhaid i chi fod yn 18 mlwydd oed neu’n hŷn, yn ddibynadwy ac yn gallu cyfathrebu’n dda â phobl ifanc.

Os oes gennych ddiddordeb cysyllter â Kath Jones, Cydlynydd Ymwelwyr Annibynnol ar 07957472080 neu e-bost Kathryn.Jones@TGPCymru.org.uk

Share