Swyddog Ymgysylltu a Dysgu Cymunedol – Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn

 Swyddog Ymgysylltu a Dysgu Cymunedol – Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn

Os ydych yn angerddol dros dreftadaeth a’r amgylchedd, ac os yw’r syniad o ddatblygu rhaglen newydd o ymgysylltu a dysgu cymunedol penodol i’r safle yn eich cyffroi – yna mae hwn yn gyfle unigryw i arwain tîm o wirfoddolwyr ac eraill i greu profiad dysgu gwirioneddol arbennig, difyr, boddhaus a diogel i ymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr.

Bydd angen i chi ddangos ymagwedd hyblyg ac arloesol a’r gallu i weithio i safonau uchel o fewn terfynau amser tynn ynghyd ag ymrwymiad a brwdfrydedd dros gyflwyno profiad o’r asnawdd uchaf i’r ymwelydd ym Mharc yr Esgob. Dylai fod gennych brofiad o weithio gyda sefydliadau dysgu, cymunedau (unigolion a grwpiau) ac ymwelwyr – a mwynhau bod yn rhan o dîm prysur gyda blaenoriaethau newidiol. Fel cyfathrebwr hyderus yn Gymraeg a Saesneg, byddwch yn gyfforddus yn creu perthynas ac yn defnyddio eich sgiliau i ddarparu gwasanaeth rhagorol ar bob achlysur. Byddai rhannu swydd yn dderbyniol.

Lleoliad: Parc yr Esgob, Abergwili gyda gwaith swyddfa yn y cartref.

£24,000 y flwyddyn. Cytundeb cychwynnol o ddwy flynedd gan ddechrau ym mis Medi 2020.

Anfonwch lythyr cais yn amlinellu sut rydych chi’n bodloni’r holl elfennau ym manyleb yr unigolyn a CV atodol at:-

Louise Austin – Rheolwr Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn – louiseaustin@tywigateway.org.uk

Dyddiad cau ymgeisio yw hanner dydd, dydd Gwener 21 Awst. Cynhelir cyfweliadau ddydd Gwener 28 Awst.

I gael rhagor o fanylion gweler https://tywigateway.org.uk/wp-content/uploads/wcelojobadvert.pdf

Share