Gwerthfawrogi Ymddiriedolwyr Sir Gâr

Gwerthfawrogi Ymddiriedolwyr Sir Gâr

Nodiadau o gyfarfod Zoom ar gyfer Ymddiriedolwyr 05/11/20

Syniadau Da gan Ymddiriedolwyr Sir Gaerfyrddin (yn Saesneg)

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi lansio canllawiau diwygiedig, byrrach a chliriach i Ymddiriedolwyr – cyfres o “ganllawiau pum munud” a ddarllenwyd yn gyflym ar bynciau allweddol fel:

  1. Rolau a dibenion,
  2. Penderfyniadau
  3. Cyllid
  4. Gwrthdaro buddiannau
  5. Perthynas â’r Comisiwn Elusennau.
Share