Canolfan Gwirfoddoli

Canolfan Gwirfoddoli CAVS

Ein gwaith

Cefnogi gwirfoddoli yn Sir Gâr

Mae Canolfan Gwirfoddoli CAVS yn cefnogi gwaith gwirfoddol yn Sir Gâr. Trwy ein cysylltiadau helaeth gyda mudiadau ledled y sir, rydyn ni’n gallu darparu gwasanaeth i unigolion sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli, ac i fudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith.

Nod y Canolfan yw annog y defnydd o wirfoddolwyr, a chodi safonau ar gyfer gwirfoddolwyr, darparwyr gwasanaeth a defnyddwyr gwasanaeth. Mae’r gwasanaeth ar gael i bob mudiad gwirfoddol yn Sir Gâr sy’n cofrestru gyda’r canolfan ac yn cytuno i weithio tuag at Gôd Arfer Da. Rydyn ni’n helpu mudiadau i ddatblygu polisïau, ac yn darparu gwybodaeth o’n llyfrgell helaeth o adnoddau ar bob mater yn ymwneud â rheoli gwirfoddolwyr.

Help i fudiadau gwirfoddol a chymunedol

Mae mudiadau gwirfoddol a chymunedol yn cofrestru gyda’r canolfan ac yn dweud wrthym am y llefydd gwag sydd ganddynt ar y pryd ar gyfer gwirfoddolwyr. Yna, caiff y rhain eu cyfateb at wirfoddolwyr potensial, sydd hefyd yn gorfod mynd trwy broses gofrestru i ddarganfod beth yw eu diddordebau a’u sgiliau. Rydyn ni’n cyhoeddi cylchlythyr chwarterol i ddiweddaru pob grwp sydd wedi eu cofrestru gyda ni, a chysylltiadau eraill, ynghylch y newyddion a’r materion cyfredol.

Help i wirfoddolwyr

Yn llythrennol, mae gennym gannoedd o gyfleoedd gwirfoddoli sy’n chwilio am wirfoddolwyr. Mae’r cyfleoedd yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau, ac fe wnawn ein gorau i sicrhau eich bod yn dod o hyd i rywbeth sy’n addas i chi. Felly, beth bynnag yw’ch diddordeb, ble bynnag yr ydych chi’n byw, beth bynnag yw eich sgiliau, ffoniwch ni a gadewch i ni eich helpu. Rydyn ni’n cyhoeddi cylchlythyr chwarterol i wirfoddolwyr sydd wedi cofrestru gyda ni, i’w diweddaru nhw ynghylch newyddion a chyfleoedd gwirfoddoli.

Rydyn ni’n dangos manylion ein cyfleoedd gwirfoddoli cyfredol ar wefan Gwirfoddoli Cymru : Gwirfoddoli Cymru Sir Gâr 

Share