Canolfan Gwirfoddoli Symudol

Canolfan Gwirfoddoli Symudol CAVS (CGS) yn fws mini sydd wedi’i drawsnewid yn swyddfa symudol. Prynwyd ac addaswyd y bws mini gyda nawdd a dderbyniwyd gan Gynllun Grant Volunteering Extra y WCVA.

Gall mudiadau gwirfoddol sydd wedi cofrestru gyda Canolfan Gwirfoddoli Sir Gâr fenthyg y bws yn rhad ac am ddim am gyfnod byr. Yn bennaf, defnyddir y bws i recriwtio gwirfoddolwyr, gan alluogi grwpiau i fynd â’u gwaith recriwtio i unrhyw ran o’r sir. Mae’r CGS hefyd yn ffordd effeithiol o hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i waith mudiadau gwirfoddol. Gellir defnyddio’r Bws yn Sir Gâr yn unig.

Os oes angen, fe allwch ofyn i un o’r swyddogion gwirfoddoli ddod gyda’r CGS i ddigwyddiadau.

Y prif ofynion yw bod gyrwyr yn gorfod bod dros 25 mlwydd oed a bod ganddynt drwydded yrru lân. Fe fyddwn yn rhoi benthyg y CGS ar ôl derbyn siec ddilys am werth gordaliad yswiriant y cerbyd fel blaendal, sef £100 (gallai hyn newid).

Dylai fod gan y mudiad Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus perthnasol sy’n darparu ar gyfer ei staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr i’r CGS. Nid yw’r cerbyd yn addas i gludo pobl nac offer.

Share