Recriwtio a gweithio gyda gwirfoddolwyr

Nod Canolfan Gwirfoddoli Sir Gâr yw annog y defnydd o wirfoddolwyr, a chodi safonau ar gyfer gwirfoddolwyr, darparwyr gwasanaethau a’r rheiny sy’n derbyn gwasanaethau. Mae’r gwasanaeth ar gael i bob mudiad gwirfoddol yn Sir Gâr sy’n cofrestru gyda’r gwasanaeth ac yn cytuno i weithio tuag at Gôd Arfer Da.

Fe all y Canolfan gynnig yr holl wasanaethau canlynol i chi yn RHAD AC AM DDIM:

  • Recriwtio gwirfoddolwyr
  • Cyhoeddusrwydd – Hyrwyddo
  • Yr wybodaeth ddiweddaraf
  • Cyfleuster rhwydweithio
  • Llenyddiaeth ar arfer da
  • Cymorth gyda pholisïau Gwirfoddoli

RECRIWTIO GWIRFODDOLWYR

Rydyn ni’n darparu gwasanaeth i gyfateb lleoliadau gwirfoddoli mudiadau sydd wedi eu cofrestru gyda’r Biwro a phobl sydd am wirfoddoli.

CYHOEDDUSRWYDD – HYRWYDDO

Fe allwn ni eich helpu i hyrwyddo eich gwasanaethau trwy ddarparu:

  • Gwybodaeth mewn ymateb i ymholiadau
  • Hyrwyddo eich grŵp trwy’r Canolfan Gwirfoddoli
  • Hybu eich grŵp mewn lleoliadau cymunedol gyda’r Canolfan Gwirfoddoli Symudol (CGS)
  • Dosbarthu gwybodaeth trwy gylchlythyr y Canolfan Gwirfoddoli.

YR WYBODAETH DDIWEDDARAF

Fe all y Canolfan Gwirfoddoli roi gwybodaeth i fudiadau sydd wedi cofrestru gyda ni, ar ddatblygu polisïau perthnasol ar gyfer eu gwaith gyda gwirfoddolwyr.

CYFLEUSTER RHWYDWEITHIO

Mae’r Canolfan Gwirfoddoli’n dosbarthu cylchlythyr chwarterol i fudiadau sydd wedi cofrestru gyda ni ac yn cynnal cyfarfodydd CVON (Rhwydwaith Trefnwyr Gwirfoddolwyr Sir Gâr) rheolaidd sy’n rhoi cyfle i drafod materion sy’n berthnasol i’ch rôl chi.

LLENYDDIAETH AR ARFER DA

Mae yna lyfrau cyfeirio a thaflenni gwybodaeth ar gael yn y Canolfan Gwirfoddoli os ydych chi’n chwilio am arweiniad neu syniadau newydd.

HYFFORDDIANT I WEITHWYR CYFLOGEDIG A GWIRFODDOLWYR

Mae’r Canolfan Gwirfoddoli’n darparu rhaglen o hyfforddiant ar sail eich anghenion a’ch gofynion, ar gyfer gweithwyr cyflogedig a gweithwyr di-dâl.

Am fanylion pellach edrych ar y tudalennau hyfforddiant.

Share