Cofrestru Gwirfoddolwyr a Mudiadau

Cofrestru Canolfannau Gwirfoddoli

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gofrestru, rydym yn hapus i helpu – ffoniwch ni ar 01267 245555 neu anfonwch e-bost atom yn jane.hemmings@cavs.org.uk

Cofrestrwch fel GWIRFODDOLWR

Ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru i gofrestru fel gwirfoddolwr – carmarthenshire.volunteering-wales.net

Trwy gofrestru gyda’r ganolfan wirfoddoli, rydych chi’n rhoi gwybod iddyn nhw eich diddordebau a’ch profiad, a’r mathau o wirfoddoli yr hoffech chi ymwneud â nhw. Yna gall y swyddogion gwirfoddol eich paru â’r cyfleoedd gwirfoddoli a fyddai fwyaf addas i chi, sydd ar gael ar hyn o bryd.

Cofrestrwch eich SEFYDLIAD GWIRFODDOL A’I CYFLEUSTERAU GWIRFODDOL

I gofrestru’ch sefydliad gwirfoddol a’ch swyddi gwag, ewch i wefan Gwirfoddoli Cymru gwirfoddolicymru.net

Gall grwpiau gwirfoddol elwa ar holl wasanaethau ac adnoddau recriwtio am ddim y ganolfan wirfoddolwyr trwy gofrestru. Mae’r ffurflen gofrestru yn gofyn am fanylion am y sefydliad, a manylion llawn y rolau gwirfoddol y mae’r sefydliad yn edrych i’w llenwi. Yna mae’r ganolfan wirfoddoli yn cyfateb y cyfleoedd gwirfoddoli i swyddi gwag gwirfoddol. Gall y grŵp hefyd gael cyngor ar bolisïau y mae angen iddynt fod ar waith, arfer da, a hyfforddi a datblygu gwirfoddolwyr.

Share