Hyfforddiant

Cyrsiau hyfforddi Achrededig Cymru

Rheoli Gwirfoddolwyr

Mae’r cwrs hyfforddi 5 diwrnod hwn sydd newydd ei ddiwygio a’i ddiweddaru yn cael ei ddarparu’n rheolaidd yn unol â’r galw. Mae’r cwrs yn cynnig achrediad Cymysg Agored dewisol ac yn cael ei brisio ar 6 Chredyd ar Lefel Tri. Mae’r hyfforddiant wedi’i gynllunio ar gyfer unrhyw un y mae ei rôl yn cynnwys rheoli neu gydlynu gwirfoddolwyr.

Paratoi i Wirfoddoli

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer pobl a hoffai gymryd rhan – ond nid ydyn nhw’n teimlo’n ddigon hyderus i gymryd y cam cyntaf hwnnw. Mae’r cwrs yn ymdrin â sgiliau dadansoddi sgiliau, datblygiad personol, cyfathrebu a phendantrwydd ynghyd â darparu gwybodaeth am wirfoddoli yn y Sir. Mae’r cwrs yn cael ei gynnal dros bedwar diwrnod a gellir ei gyflwyno’n fewnol ar gyfer grwpiau o chwech neu fwy.

Gwirfoddoli ar gyfer Cyflogadwyedd

Mae’r cwrs hyfforddi newydd hwn yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Y bwriad yw adeiladu ar yr hyfforddiant Paratoi i Wirfoddoli a datblygu’r hyfforddiant i gynnwys ffocws y ffyrdd y gellir defnyddio gwirfoddoli i ddatblygu’r sgiliau a’r profiad sy’n cynyddu cyflogadwyedd.

Cyrsiau Anffurfiol a Byr

Mae’r cyrsiau hyfforddi hyn yn rhad ac am ddim ac i grwpiau o 6 neu fwy o bobl gallwn ddod atoch chi i gynnal sesiwn fewnol ar gais.

Cadw’n Ddiogel – Diogelwch Personol i Wirfoddolwyr – Gellir cyflwyno hwn fel sesiwn diwrnod llawn neu fel sesiwn blasu / diweddaru dwy awr.

Cyfrinachedd – Polisïau ac Ymarfer – Gellir ymestyn hyn i gwmpasu polisïau Amddiffyn Plant hefyd. Gellir rhedeg hwn fel cwrs undydd, neu fel sesiwn blasu / diweddaru dwy awr. Mae’n briodol ar gyfer gwirfoddolwyr a gweithwyr cyflogedig.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Jane Hemmings 01267 245555 Jane.Hemmings@cavs.org.uk

Share