Diwrnod y Gwirfoddolwyr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Diwrnod y Gwirfoddolwyr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Diwrnod y Gwirfoddolwyr yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Fel rhan o Wythnos y Gwirfoddolwyr mae’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yn dathlu gwirfoddoli yn yr Ardd ar Ddydd Mercher Mehefin 7fed.

Fe’ch gwahoddir i ddod i gwrdd â gwirfoddolwyr, i weld y nifer o’u cyflawniadau ac i sgwrsio â nhw am eu gweithgareddau a phrofiadau gwirfoddoli.

Bydd hefyd cyfleoedd i gymryd rhan yn gwirfoddoli yn yr Ardd.

MYNEDIAD AM DDIM

Bydd mynediad am ddim i unrhyw un sy’n gwirfoddoli eu hamser gydag elusennau a mudiadau yn Sir Gaerfyrddin.  Dewch â’ch bathodyn gwirfoddoli gyda chi.

Bydd gwirfoddolwyr o’r adrannau canlynol yma ar y diwrnod:-

  • Middleton: Adennill Paradwys – Adfer parcdir godidog
  • Garddwriaeth
  • Gwinwyr Botanegol
  • Neuadd yr Apothecari
  • Tîm y Llyfrgell
  • Gyrwyr bygis ac arweinwyr teithiau tywys
  • Addysg
  • Marchnata a gweinyddiaeth
Share