Gwirfoddoli yn ystod COVID 19

Gwirfoddoli yn ystod COVID 19

Gwirfoddoli

Hoffai CAVS ddiolch i bobl anhygoel y Sir am ymateb i’n galwad i weithredu. Diolch!

Wythnos Gwirfoddolwyr 2020  (1-7 Mehefin)

Newyddion Da

Ydych chi eisiau gwirfoddoli?

Cofrestrwch a dewch o hyd i rôl ar carmarthen.volunteering-wales.net

Ar gyfer gwirfoddoli anffurfiol a gwneud cysylltiadau â phobl yn eich cymuned ymwelwch https://connect2carmarthenshire.org.uk/ 

Am unrhyw help gyda hyn, e-bostiwch volunteering@cavs.org.uk

Os ydych yn defnyddio Facebook yn ceisio chwilio am COVID 19 o grwpiau cymorth yn eich ardal a allai fod angen gwirfoddolwyr.

Gwybodaeth wirfoddoli

Gwirfoddolwyr – ffyrdd o helpu a cadw’n ddiogel

<< Yn ôl i brif dudalen Coronafeirws

Share