Ffair Gwirfoddoli 22.03.18 Aberteifi

Ffair Gwirfoddoli 22.03.18 Aberteifi

Ffair Gwirfoddoli

Dydd Iau 22 Mawrth 2018

Canolfan Gwaith Byw, Aberteifi

10yb—12yp

Dewch i gwrdd â’r mudiadau sy’n gallu cynnig i chi:

  • amrywiaeth o gyfleoedd gwirfoddoli
  • hyfforddiant a geirda cyfoes
  • cyfle i rannu a gwellu eich sgiliau
  • helpu eraill a helpu eich hun

Dewch i gwrdd a’r mudiadau canlynol:

  • Castell Aberteifi
  • Cymdeithas Alzheimer
  • Oxfam
  • Cymdeithas Macular
  • CAVO a llawer mwy…

Cymerwch ran a GWIRFODDOLWCH!

Lawrlwytho poster

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch a CAVO ar 01570 423232 neu ar trish.lewis@cavo.org.uk

 

Share