Cyfleoedd gwirfoddoli: 15fed Mai & 3ydd Mehefin

Cyfleoedd gwirfoddoli: 15fed Mai & 3ydd Mehefin

Ydych chi’n byw ger Pen-bre? Oes gennych awydd gwneud rhywfaint o wirfoddoli? “Beachwarriors”, ras rhwystr 5 milltir, 15fed Mai, Traeth Pen-bre. Mae angen gwirfoddolwyr i helpu yn y maes parcio a mannau gollwng bagiau. Darperir cinio pecyn, yn ogystal â mynediad am ddim i’r digwyddiad Traeth Rhyfelwyr nesaf. Ewch i’r wefan, www.beachwarriorsuk.com am fwy o fanylion.

 

Ail gyfle i wirfoddoli

The Conquest, 5K inflatable obstacle course/fun run. Ffos Las racecourse,  Dydd Sul 3ydd Mehefin

Mwy o fanylion, www.theconquest.co.uk

Share