Digwyddiad Recriwtio Gwirfoddolwyr -Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Digwyddiad Recriwtio Gwirfoddolwyr -Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

A yw eich sefydliad yn chwilio am wirfoddolwyr?

 ‘Digwyddiad Recriwtio Gwirfoddolwyr’

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Heol y Coleg

Caerfyrddin SA31 3EP

Fe’ch gwahoddir i gynrychioli eich sefydliad a chyflwyno stondin/bwrdd mewn ‘Digwyddiad Recriwtio Gwirfoddolwyr’ ar gampws Caerfyrddin ar:

8fed o Dachwedd 2017

Rhwng 11am a 3pm

Ystafell: TL04 (Adeilad Addysgu a Dysgu)

Ffocws y digwyddiad yw rhoi cyfle i sefydliadau a myfyrwyr elwa o drefniadau gwirfoddoli hirdymor yn yr ardal. Dyma gyfle i ddod o hyd i fyfyrwyr-gwirfoddolwyr sy’n gweddu anghenion eich sefydliad a datblygu ymrwymiad hirdymor rhwng Y Drindod Dewi Sant, myfyrwyr-gwirfoddolwyr a’ch sefydliad. Mae gan ein myfyrwyr ystod eang o gefndiroedd; rhai sydd wedi dod yn syth o’r ysgol a myfyrwyr aeddfed, ac mae ganddynt gyfoeth o brofiad personol yn ogystal â’r awydd i gefnogi unigolion i gyrraedd eu potensial llawn a chyrchu cymdeithas yn llawn.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cynrychioli eich sefydliad yn y digwyddiad gwirfoddoli hwn, gyda ffocws ar gael gwirfoddolwyr newydd i gefnogi eich grŵp cleientiaid, cadarnhewch eich lle gyda Heike Griffiths yn:

Heike.Griffiths@uwtsd.ac.uk neu ffoniwch 01267 676921 am ragor o wybodaeth a thrafodaeth.

Share