Digwyddiad Recriwtio Gwirfoddolwyr

Digwyddiad Recriwtio Gwirfoddolwyr

Ydych chi’n chwilio am wirfoddolwyr newydd?

Digwyddiad Recriwtio Gwirfoddolwyr

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

Ffordd y Coleg

Caerfyrddin SA31 3EP

Hoffem ni wahodd eich sefydliad i osod stondin/bwrdd mewn Digwyddiad Recriwtio Gwirfoddolwyr agored ar ein campws yng Nghaerfyrddin ar:

24 Hydref 2018

Rhwng 11am a 3pm

Ystafell: Ystafell Cothi (Canolfan Halliwell)

Beth yw nod y digwyddiad?

  • rhoi cyfle i sefydliadau a myfyrwyr gael budd o drefniadau gwirfoddoli hirdymor yn yr ardal.
  • cyfle i chwilio am fyfyrwyr sy’n gwirfoddoli ac sy’n cydweddu ag anghenion eich sefydliadau.
  • datblygu ymrwymiad hirdymor rhwng y Drindod Dewi Sant, y myfyriwr sy’n gwirfoddoli a’ch sefydliad.

Gwahoddir myfyrwyr o bob rhan o’r Gyfadran Addysg a Chymunedau (yr Athrofa Addysg) a bydd ganddynt amrywiaeth eang o gefndiroedd, myfyrwyr sy’n syth o’r ysgol a myfyrwyr aeddfed, a byddant â thoreth o brofiad personol ynghyd â’r awydd i gefnogi pob unigolyn i wireddu’i botensial yn y dyfodol a chael mynediad llawn i’r gymdeithas.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael eich cynrychioli yn y digwyddiad gwirfoddoli hwn, a wnewch chi gadarnhau’ch lle gyda Ken Dicks drwy e-bost yn:  ken.dicks@uwtsd.ac.uk  neu ffoniwch 01267 676800 i gael rhagor o wybodaeth a thrafodaeth.

Lawrlwytho

Lawrlwytho ‘Event Exhibitor Form

Map Campws Caerfyrddin

Share