Penderfyniadau gwirfoddoli: Sut ydych chi am ddechrau’r Flwyddyn Newydd?

Penderfyniadau gwirfoddoli: Sut ydych chi am ddechrau’r Flwyddyn Newydd?

  • Bod yn hapusach?
  • Gwella’ch iechyd a’ch lles?
  • Cymryd rhan mewn rhywbeth newydd?
  • Bod yn fwy egnïol a chael mwy o egni?
  • Gwneud ffrindiau newydd a gwella’ch bywyd cymdeithasol?
  • Yn teimlo’n dda am helpu pobl yn y gymuned?
  • Gwella’r amgylchedd rydych chi’n byw ynddo?

I ddarganfod sut y gallwch symud yn agosach at gyflawni addunedau Blwyddyn Newydd, cysylltwch â ni heddiw.

Gallwch edrych am gyfleoedd gwirfoddoli yn

 https:\\www.carmarthenshire.volunteering-wales.net

e.g. Gyrru Cyfleoedd:

Wasanaethau Ambiwlans Cymru – Gyrwyr Ceir Gwirfoddol

Guide Dogs Cymru – Gyrwyr Gwirfoddol

Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol- Gyrwyr Ceir Gwirfoddol

Burns Pet Nutrition Foundation – Gyrwyr Gwirfoddol

Menter Cwm Gwendraeth Elli – Gyrwyr Ceir Gwirfoddol

Leonard Cheshire Disability – Gyrwyr Ceir Gwirfoddol

Cymdeithas Strôc – Gyrwyr Ceir Gwirfoddol

Skanda Vale Hospice – Gyrwyr Ceir Gwirfoddol

Share