Sesiwn gwybodaeth >> NEWIDIADAU ar gyfer gwefan Gwirfoddoli Cymru.

Sesiwn gwybodaeth >> NEWIDIADAU ar gyfer gwefan Gwirfoddoli Cymru.

Os yw’ch mudiad yn defnyddio’r wefan i hysbysebu am wirfoddolwyr – talwch sylw!

Mae croeso i chi gofrestru ac ychwanegu cyfleoedd nawr drwy fynd i’r safle we – https://carmarthenshire.volunteering-wales.net/

Rydym yn annog mudiadau i bostio cynifer o gyfleoedd â phosib cyn i’r wefan ‘fynd yn fyw’ ym mis Ebrill, fel y bydd yna ddigon o bethau arni i ddenu pobl sy’n chwilio am gyfleoedd i wirfoddoli.

Os oes gennych gyfleoedd ar wefan bresennol Gwirfoddoli Cymru mae angen ail-bostio’r rhain. Dechreuwch gyda’r rhai pwysicaf, wrth gwrs. Os oes gennych lawer ac fe hoffech gymorth gweinyddol i bostio gwybodaeth, gall WCVA eich helpu dros y mis neu ddau nesaf. Cysylltwch â Gavin Wilson drwy ebostio gwilson@wcva.org.uk

Sut i gael gwybod mwy

Mae CAVS yn cynnal sesiwn gwybodaeth ar Ddydd Mawrth, Ebrill 10fed yn Swyddfa CAVS, Caerfyrddin rhwng 1pm-3.30pm. Plîs galwch mewn am fwy o wybodaeth am y safle newydd ac hefyd am unrhyw gymorth i gofrestru eich mudiad ac ychwanegu cyfleoedd.

Hefyd mae safle arddangos cyhoeddus ar gael https://demo.teamkinetic.co.uk/ Mae croeso i chi roi cynnig arno.

Os hoffech fwy o wybodaeth, plîs cysylltwch â mi ar 01267 245555 neu ebost fflur.lawlor@cavs.org.uk

Share