Sesiynau Gwefan Gwirfoddoli Cymru

Sesiynau Gwefan Gwirfoddoli Cymru

Eisiau mwy o wirfoddolwyr?
Eisiau cynnig tystysgrif / cydnabyddiaeth i’ch gwirfoddolwyr?
Eisiau casglu oriau gwirfoddolwyr ar gyfer gwerthuso / monitro ac ceisiadau ariannu?
Gwefan Gwirfoddoli Cymru yw’r adnodd i chi!
Dewch i un o’n sesiynau a fydd yn dweud popeth wrthych am yr adnodd hwn a sut i’w ddefnyddio er budd i chi a’ch gwirfoddolwyr!

13/02/20 PAVS Hwlffordd
11.00-13.00 or 14.00 – 16.00
Poster
Cysylltwch a PAVS i cadarnahu eich lle  01437 769422 volunteering@pavs.org.uk

18/03/20 CAVS Caerfyddin
10.00-12.00 or 13.00 – 15.00
Poster
Cysylltwch a CAVS i cadarnahu eich lle  01267 245555 admin@cavs.org.uk 

Share