Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

Wythnos Gwirfoddolwyr 2020

Diolch i wirfoddolwyr

Neges ddiolch gan staff ac Ymddiriedolwyr CAVS i’r holl wirfoddolwyr yn Sir Gaerfyrddin:

Rhanbarth ‘Diolch’ i wirfoddolwyr o CAVS, CAVO a PAVS.

Newyddion Da

Beth mae gwirfoddolwyr Sir Gâr yn gwneud?

Poster Wythnos Gwirfoddolwyr-  Janice Hearne

Tudalen Newyddion Da

Digwyddiadau yr wythnos hon

 • Grŵp Facebook Cyswllt Cymunedol CAVS
  Ar gyfer trefnwyr grŵp / cydgysylltwyr / gweinyddwyr grwpiau Facebook COVID 19.
  02/06/20 3.15pm
 • Party Te Prynhawn CVON
  04/06/20 2pm
 • Clap I Wirfoddolwyr
  04/06/20 8pm
  Cyn i’r clapio ledled y wlad ddod i ben – rhowch un clap MEGA arall i wirfoddolwyr y genedl i ddiolch iddyn nhw am y cyfraniadau maen nhw’n gwneud i gadw Cymru i droi. Mae’r gwahaniaeth mae gwirfoddolwyr wedi’i wneud eleni ar raddfa anhygoel yn barod! #ClapIWirfoddolwyr dydd Iau yma, 8pm

Themâu Dyddiol

 • 01/06/20 Lansio Wythnos Gwirfoddolwyr
 • 02/06/20 Gwirfoddoli ar Adegau o Argyfwng
 • 03/06/20 Gwirfoddoli Ieuenctid
 • 04/06/20 Lleisiau Gwirfoddoli
 • 05/06/20 Amgylchedd a Chadwraeth
 • 06/06/20 Gwirfoddolwyr Medrus a Gefnogir gan Gyflogwyr
 • 07/06/20 Gwylio Wythnos Gwirfoddolwyr

Sefydliadau- Pecyn Ymgyrchu Wythnos Gwirfoddolwyr

Wythnos Gwirfoddolwyr 2019

Fideos o’r llynedd:  Beth mae gwirfoddoli yn meddwl i chi?

Share