Wythnos Gwirfoddolwyr -Newyddion da?

Wythnos Gwirfoddolwyr -Newyddion da?

Yn galw holl Wirfoddolwyr Sir Gâr

Rydym yn chwilio am unrhyw straeon sy”n tynnu sylw at Wirfoddoli yn ei holl ffurfiau ond yn arbennig yn gysylltiedig â”r “Sefyllfa Bresennol”.

Fideos, ffotograffau, straeon ysgrifenedig, fodd bynnag, gallwch chi gyfrannu.

Mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn ŵyl flynyddol, genedlaethol sy”n dathlu gwirfoddoli a diolch i wirfoddolwyr am bopeth a wnânt.

Bydd digwyddiad eleni yn wahanol i’r arferol, am resymau amlwg ond gobeithiwn achub ar y cyfle i arddangos y gwaith anhygoel rydych chi i gyd wedi bod yn gwneud o amgylch y sir i helpu yn y frwydr yn erbyn Covid-19.

Efallai nawr yn fwy nag erioed, mae Gwirfoddolwyr wedi chwarae rhan annatod wrth lunio hanes a dyfodol ein bywydau a”n cymunedau, ac rydym am ddathlu hyn a”i gofnodi ar gyfer cenedlaethau”r dyfodol.

  • Fe allech chi ffilmio”ch hun yn adrodd eich stori gan ddefnyddio camera are ich ffôn.
  • Neu gael sgwrs gyda ni ar Zoom.
  • Neu ysgrifennwch atom yn dweud beth rydych chi wedi bod yn gwneud.
    Felly, os ydych chi”n hapus i rannu”ch stori, cysylltwch â ni.

Alud.Jones@cavs.org.uk neu Jamie.horton@cavs.org.uk

Share