Digwyddiadau – Gwasanaeth Prawf Cymru

Digwyddiadau – Gwasanaeth Prawf Cymru

Mae’r Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi cyhoeddi ymgynghoriad cyhoeddus ar gynigion i sefydlogi’r broses o ddarparu gwasanaethau prawf dros y ddwy flynedd nesaf a strategaeth tymor hwy ar gyfer gwasanaethau prawf y tu hwnt i 2020.

Cryfhau’r Gwasanaeth Prawf, Adeiladu Hyder – Cymru

Mae Clinks yn cynnal digwyddiad ymgysylltu â’r sector gwirfoddol ar gyfer elusennau a mentrau cymdeithasol

04.09.18 Bridgend

https://www.clinks.org/events/strengthening-probation-building-confidence-wales

Gwasanaeth Prawf Cymru (Ymyrraeth ac Adsefydlu ): Digwyddiad Lansio

Y Weinyddiaeth Gyfiawnder – Cynhelir digwyddiad i’r rhai hynny sydd â diddordeb mewn gwasanaethau ymyrraeth ac adsefydlu yn y dyfodol yng Nghymru ar ddydd Llun 3 Medi yng Nghaerdydd.

03.09.18 Caerdydd

Bydd y digwyddiad lansio yn gyfle i ddeall gweledigaeth y gwasanaeth prawf yn y dyfodol (gwasanaethau ymyrraeth ac adsefydlu) a chael gwell golwg ar y cynllun ar gyfer ymgysylltu â’r farchnad.

Cofrestrwch i fynychu’r digwyddiad yma https://www.eventbrite.co.uk/e/wales-probation-service-intervention-rehabilitation-launch-event-tickets-49040573676

Mwy o wybodaeth

https://www.gov.uk/government/publications/strengthening-probation-building-confidence-consultation-events-and-materials

Share