Ysgol Haf Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018

Ysgol Haf Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 2018

Mae croeso i chi nawr ymgeisio ar gyfer ein deuddegfed Ysgol Haf flynyddol.

Cwrs dysgu preswyl ar ddull trochi yw Ysgol Haf Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, sy’n denu tua 250 o bobl o bob cwr o’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru bob blwyddyn. Cynhelir yr ysgol haf eleni rhwng 25 a 29 Mehefin 2018 ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan a’r thema yw ‘Arwain trwy ddewis – peryglon bod yn arweinydd’

Pwy sy’n gallu gwneud cais?

Uwchreolwyr ac arweinwyr y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yma yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad a sut i wneud cais, ewch i wefan Academi Wales. http://academiwales.gov.wales/

Dyma rai o siaradwyr Ysgol Haf 2018:

  • Y Fonesig Louise Casey DBE CB: Mae’r Fonesig Louise wedi mynd ati’n gyson i gynnig atebion dewr ac arloesol i’r Llywodraeth ar gyfer problemau mawr a hirsefydlog mewn polisïau cymdeithasol, a’r rheini’n amrywio o ddigartrefedd, ymddygiad gwrthgymdeithasol a theuluoedd cythryblus i’r diffyg integreiddio yn y DU.
  • Yr Athro Eugene Sadler-Smith, BSc, PhD, FCIPD, FRSA, FAcSS:  Mae Eugene  yn Athro Ymddygiad Sefydliadol yn Ysgol Fusnes Surrey, Prifysgol Surrey, y DU. Mae ei ddiddordebau ymchwil presennol yn cynnwys greddf a gorfalchder mewn sefydliad, rheolaeth ac arweinyddiaeth
  • Dr. Margaret J. Wheatley: Mae Margaret  yn ysgrifennu, yn siarad ac yn addysgu eraill am sut gallwn ni gyflawni ein gwaith, cynnal ein perthnasoedd a gwirfoddoli i wasanaethu yn ystod y cyfnod cythryblus hwn. Mae hi’n un o gyd-sylfaenwyr The Berkana Institute ac yn Llywydd Emerita ar y sefydliad. Mae hi hefyd yn ymgynghorydd sefydliadol ers 1973, yn ddinesydd byd-eang ers yn ifanc, ac yn awdur toreithiog. Mae hi’n awdur ar wyth llyfr, gan gynnwys y clasur ‘Leadership and the New Science’ ac, yn fwyaf diweddar, ‘How Does Raven Know?: Entering Sacred World – A Meditative Memoir’ (2014).
  • Yr Athro Michael A. West: Mae Michael  yn Bennaeth Agweddau Arwain yn elusen The King’s Fund yn Llundain, ac yn Athro Seicoleg Sefydliadol yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Caerhirfryn. Mae’n rhoi cyngor ar faterion polisi yn rheolaidd i lawer o sefydliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn y DU. Mae hefyd yn darlithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol ar arweinyddiaeth dosturiol ar gyfer gwasanaethau iechyd, ac ar ganlyniadau ei waith ymchwil a’i atebion i ddatblygu sefydliadau gofal iechyd effeithiol ac arloesol.
Share