TUC Cymru- Arolwg Hil a’r Gweithle

TUC Cymru- Arolwg Hil a’r Gweithle

Cymraeg – https://www.surveymonkey.co.uk/r/HilarGweithle

English – https://www.surveymonkey.co.uk/r/raceworkplace

Rydyn ni eisiau gwybod mwy am brofiadau pobl o fod yn y gweithle yng Nghymru a’r effaith y mae eu hil neu darddiad ethnig yn ei gael ar hyn. Bydd eich ymateb yn ein helpu i greu adnoddau defnyddiol ar gyfer y gweithle ac i gyflwyno tystiolaeth i Lywodraeth Cymru ar beth sydd angen newid.

Bydd unrhyw wybodaeth a roddwch yn yr arolwg hwn yn cael ei thrin yn gyfrinachol. Ni fyddwn byth yn cysylltu eich enw ag unrhyw ddata na dyfyniadau penodol.

Share