CERDDED 19: Atgofion Sain: Dod Â’r Tu Allan, Y Tu Mewn

CERDDED 19: Atgofion Sain: Dod Â’r Tu Allan, Y Tu Mewn

Mae Cheryl Beer, Cyfarwyddwr prosiect gwobredig, Atgofion Sain, Gorsaf Radio Dementia Gyfeillgar wedi llwyddo i sicrhau cyllid Cronfa Achosion Da y Loteri Genedlaethol, Cyngor Celfyddydau Cymru i ddod â’r tu allan y tu mewn.   Prosiect newydd arloesol yw  CERDDED 19 / WALK 19 wedi ei anelu at bobl hŷn sy’n cysgodi ar hyn o bryd.  Mae Cheryl yn cysylltu â chartrefi gofal a’r gymuned, i recordio hoff deithiau cerdded pobl hŷn, sy’n eu galluogi i deimlo cyswllt â’r lleoedd y maent yn eu caru, ond na allant ymweld â hwy.

Meddai Cheryl,

“Sain yw’r atgof olaf sydd yn goroesi. Mae’n ein hatgoffa o bwy ydym ni a’r lleoedd y bûm. Trwy goladu seinluniau wedi eu personoli ar draws de a de-orllewin Cymru, rydyn ni’n darganfod straeon cerdded sydd nid yn unig yn helpu’r unigolion rydyn ni’n gweithio gyda nhw, ond sy’n adnodd i eraill hefyd.”

Rhwng nawr a mis Hydref, bydd Cheryl a’i thîm allan yn y maes, ac ar ôl hynny bydd hi’n paratoi cyfres o arddangosfeydd ar-lein i’r cyhoedd a chaiff eu ffrydio’n fyw i’r cartrefi gofal ym mis Rhagfyr.

Mae sain amgylcheddol yn ffordd leddfol i dawelu meddwl, ond i bobl sydd mewn cyflwr diweddarach neu hwyr o dementia, maent yn aml yn datblygu sensitifrwydd i sŵn sy’n ei gwneud hi’n anodd iddynt glywed. Mae Cheryl ei hun, yn berson â nam ar ei chlyw ac felly mae’n gallu golygu’r seinluniau yn y fath fodd fel eu bod yn gyfeillgar i glyw y rhai sydd â chyflyrau cysylltiedig â’u dementia.

Am fanylion llawn, beth am ymuno â thudalen grŵp Friends of Sound Memories lle mae Cheryl yn rhannu’r newyddion wythnosol am 1pm ar ddydd Gwener www.facebook.com/groups/soundmemoriesradio neu ewch i www.soundmemoriesradio.com

Share