WCVA – Canllaw am ddim i ymddiriedolwyr ynghylch rhedeg elusennau

WCVA – Canllaw am ddim i ymddiriedolwyr ynghylch rhedeg elusennau

Mae WCVA wedi lansio canllaw amhrisiadwy i helpu ymddiriedolwyr i redeg eu helusennau a’u grwpiau gwirfoddol.

Mae’r trydydd rhifyn, o’r enw Adeiladu ar Graig nid ar Dywod, yn cynnwys y cyngor a’r wybodaeth ddiweddaraf i helpu ymddiriedolwyr yn eu gwaith o redeg eu mudiadau o ddydd i ddydd.

Mae’r gyfrol lawn dop hon yn cynnwys pynciau fel cynllunio strategol, atebolrwydd, rheoli pobl ac arian a gwneud penderfyniadau, a llawer iawn mwy.

Lawrlwytho’r ddogfen yma (Fersiwn Saesneg. Bydd y ddogfen hon ar gael yn Gymraeg cyn bo hir.)

Share