WCVA: Swyddog TGCh Bae Caerdydd

WCVA: Swyddog TGCh Bae Caerdydd

Llawn amser, 35 awr yr wythnos

£27,945 yn codi i £29,616 y flwyddyn yn dilyn cyflawni cyfnod prawf o chwe mis yn llwyddiannus. Bydd y swydd yn denu mwyafswm o 9% o gyfraniad o gyflog blynyddol i gynllun pensiwn cymeradwy WCVA.

Lleoliad: Bae Caerdydd

Ynglŷn â’r rôl

Darparu cymorth technegol effeithiol i swyddfeydd WCVA a darparu cymorth Bwrdd Gwaith/Office Suite i holl staff WCVA. Sicrhau y gall TGCh ddarparu gwasanaeth cynhwysfawr sy’n ateb gofynion busnes ac yn cyd-fynd â pholisïau a nodau ac amcanion strategol WCVA.

Rheoli’r berthynas ag unrhyw gontractau TGCh yn effeithiol a chynnal cydymffurfiaeth â safonau a fframweithiau cenedlaethol perthnasol.

Dyddiad cau: 5 Ebrill 2019

I wneud cais am y rôl hon ewch i yma

Share