WCVA: Paratoi ar gyfer gwahanol ddyfodol

WCVA: Paratoi ar gyfer gwahanol ddyfodol

Mae CGGC yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau sy’n canolbwyntio ar gael gwell dealltwriaeth o sut mae cymunedau a mudiadau gwirfoddol wedi ymateb i argyfwng COVID-19 hyd yma, yr hyn rydyn ni wedi’i ddysgu, a beth fyddai’r goblygiadau ar gyfer y dyfodol.

Bydd ein ail digwyddiad, Paratoi ar gyfer gwahanol ddyfodol: adeiladu ar ymateb y gymuned a gwirfoddoli, yn cael ei gynnal ddydd Iau 21 Mai rhwng 12pm a 1pm ar Teams. Gall pobl sydd am ymuno â’r sesiwn gofrestru am ddim ar Eventbrite, y gallwch chi ddod o hyd iddo yma.

Share