WCVA Swyddi Gwag Newydd

WCVA Swyddi Gwag Newydd

Dewch i helpu pobl i wneud gwahaniaeth yng Nghymru

Yn WCVA rydym yn cefnogi’r trydydd sector, sef unrhyw beth sy’n anllywodraethol ac yn ddielw, o elusennau, cylchoedd meithrin, mentrau cymdeithasol, clybiau chwaraeon a chymdeithasau tai, i ymgyrchoedd sy’n mynd i’r afael â heriau economaidd ac amgylcheddol mawr megis tlodi a’r newid yn yr hinsawdd.

Mae gan WCVA weledigaeth ar gyfer dyfodol lle mae’r trydydd sector a gwirfoddoli yn ffynnu ledled Cymru, gan wella llesiant i bawb. Rydym yn mynd drwy gyfnod cyffrous o newid i sicrhau ein bod yn cyflawni dros ein haelodau a’r trydydd sector yng Nghymru.

Rydym yn chwilio am bobl llawn angerdd ac egni i wireddu ein gweledigaeth.

Gweler manylion swyddi gwag newydd y mae WCVA yn eu hysbysebu ar Recriwt 3:

Share