WCVA Pecyn Ymgyrchu Wythnos Gwirfoddolwyr

WCVA Pecyn Ymgyrchu Wythnos Gwirfoddolwyr

WCVA: Cyn hir bydd hi’n Amser Dweud Diolch!

Diolch i’r miloedd o wirfoddolwyr sydd wedi rhoi o’u hamser dros y deuddeg mis diwethaf i helpu achosion sy’n agos at eu calonnau ac mewn ymateb i’r sefyllfaoedd argyfyngus y wynebwyd pobl â hwy.

Bob blwyddyn, mae wythnos arbennig wedi’i chlustnodi i ddiolch i wirfoddolwyr am bopeth maen nhw’n ei wneud yn eu cymunedau lleol, ac eleni, mae Wythnos Gwirfoddolwyr yn teimlo’n bwysicach nag erioed. Bydd yr wythnos genedlaethol yn cael ei chynnal rhwng 1 a 7 Mehefin a bydd CGGC, ynghyd â’n partneriaid yn y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, yn darparu adnoddau a syniadau er mwyn helpu mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr i ddweud diolch.

Rydym ni’n cydnabod y gall y mudiadau sydd fel arfer yn ymuno â’r ymgyrch hon fod yn wynebu cyfnod anodd ar hyn o bryd, ac efallai nad yw llawer o wirfoddolwyr yn gwirfoddoli yn yr un modd ag arfer. Gan gadw hynny mewn cof, rydym ni wedi creu pecyn ar gyfer ymgyrch Wythnos Gwirfoddolwyr sy’n eich galluogi chi i ddweud diolch mewn ffordd sy’n addas i’ch mudiad chi a’ch amgylchiadau chi o ran gwirfoddoli. Mae’r gwirfoddolwyr oedd yn cyfrannu cyn yr argyfwng hwn a’r mudiadau sydd wedi’u cefnogi ar hyd y ffordd yn haeddu diolch enfawr.

Ymunwch â ni, os gwelwch yn dda, wrth i ni ddweud diolch. Os oes gennych straeon/ newyddion yr hoffech i CGGC roi sylw iddynt fel rhan o’n hymgyrch gyhoeddusrwydd genedlaethol rhowch wybod i ni erbyn 22ain o Fai, os gwelwch yn dda. Fel arall, defnyddiwch yr #WythnosGwirfoddolwyr a #VolunteersWeek ac fe gadwn ni lygad am eich cynnwys ar y cyfryngau cymdeithasol.

Share