Weminar: Hawl dinasyddion yr UE i breswyliaeth 24.03.20

Weminar: Hawl dinasyddion yr UE i breswyliaeth 24.03.20

Weminar: Hawl dinasyddion yr UE i breswyliaeth

Helpu dinasyddion yr UE i ddiogelu eu hawl i aros yn y DU

Nawr bod y DU wedi ymadael â’r UE, bydd angen i ddinasyddion o’r UE sydd eisiau aros yn y DU y tu hwnt i 31 Rhagfyr 2020 wneud cais i’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS). Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n gweithio gyda nifer o fudiadau yng Nghymru i gynnig cyngor a chefnogaeth ychwanegol am ddim i unrhyw ddinasyddion o’r UE sy’n byw yng Nghymru, er mwyn lleddfu pryderon ynghylch ymgeisio a helpu i chwalu rhai camsyniadau ynghylch y broses.

Bydd y weminar hon yn helpu mudiadau gwirfoddol, lle bydd llawer ohonynt yn gweithio gyda dinasyddion agored i niwed o’r UE, i ledaenu gwybodaeth a gobeithio tawelu gofidiau. Erbyn diwedd y sesiwn hon, dylai staff deimlo’n hyderus y bydd ganddyn nhw’r atebion i gwestiynau defnyddwyr gwasanaethau ynghylch yr EUSS, yn ogystal â gwneud yn siŵr y gallant eu cyfeirio at brosiectau EUSS yng Nghymru am gymorth.

Bydd y weminar yn cael ei chynnal ar 24 Mawrth 2020, rhwng 11am-12pm, a’i chyflwyno gan Newfields Law. Bydd TGP Cymru yn dweud popeth sydd angen ei wybod ar bobl ynghylch dyddiadau pwysig, pwy sydd angen ymgeisio a phryd, a beth sydd angen iddyn nhw ei wneud. Po fwyaf o bobl fydd yn mynychu, mwya’n y byd y gallwn baratoi dinasyddion yr UE, felly rydym yn annog eich mudiad i gymryd rhan.

Os hoffech fynychu, cofrestrwch drwy’r ddolen isod.

DOLEN EVENTBRITE

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y weminar, cysylltwch â Lilla Farkas ar 02920431717 neu e-bostiwch lfarkas@wcva.cymru

Share