Sesiwn 30 munud lles ar gyfer grwpiau CAVS

Sesiwn 30 munud lles ar gyfer grwpiau CAVS

“A ydych chi’n ystyriol neu ydy eich meddwl yn llawn? Mae angen i ni gyd ddod o hyd i amser i ymlacio, ailffocysu a gofalu amdano ein hunain. Fel llawer, rwy’n eiriolwr dros gymorth cyntaf meddyliol yn y gweithle. Rwy’n credu y gall gwneud newidiadau bach yn y ffordd rydyn ni’n gweithio gael effaith enfawr er lles ein hunain.

Gyda llawer ohonom yn gweithio gartref ac yn jyglo bywyd cartref a gwaith, mae’n bwysicach nag erioed cadw ein meddwl a’n corff yn iach. Rwy’n cynnig sesiwn ymlacio grŵp 30 munud AM DDIM, wedi’i gyflwyno ar Zoom ac yn ystod diwrnod gwaith. Mae’r sesiwn unigryw hon ar-lein dan arweiniad ar gyfer holl weithwyr CAVS*, gan eich helpu i ddad-straen ac ail-egnïo. Y cyfan sydd ei angen yw cysylltiad rhyngrwyd sefydlog a lle tawel! ”

*grwpiau sy’n gweithio gyda CAVS

Topic: Sesiwn 30 munud lles ar gyfer grwpiau CAVS

Time: Feb 4, 2021 01:30 PM London

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/74444559886?pwd=V1BOZUY0MXlxRzBlQ09UR3NpWHhiZz09

Meeting ID: 744 4455 9886

Passcode: 517ivn

Share