Eiriolwr Lles ar gyfer y Prosiect Mental Wellbeing

Eiriolwr Lles ar gyfer y Prosiect Mental Wellbeing

Rhanbarth Dde Cymru

ORIAU: 16 yr wythnos
CYFLOG: £25,000 pro rata

CYF: 33.MHA.S

Cyfnod penodol hyd 31.03.21

Swyddfa: Lleoliad swyddfa i’w gytuno
Dyddiad Cau: 25.06.18
Cyfweliadau: 02.07.18

Dim cyswllt asiantaeth
Nid ydym yn derbyn CVs

Sy’n ofynnol are gyfer y swydd: Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) Uwch & rhestr ar gyfer gweithlu plant & oedolion

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i: http://www.hafancymru.co.uk

Share