Ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar “Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol

Ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar “Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol

Rydym am glywed eich barn am gynigion sy’n cynnwys nifer o faterion iechyd a gofal cymdeithasol mae’n bosibl y bydd angen llunio deddfwriaeth ar eu cyfer yn y dyfodol.

https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/ymgyngoriadau/gwasanaethau-syn-addas-ir-dyfodol

Disgrifiad o’r ymgynghoriad
Rydym yn ymgynghori ynghylch cynigion i:

  • gryfhau trefniadau arwain yn sefydliadau’r gwasanaeth iechyd
  • cyflwyno dyletswyddau newydd o ansawdd a gonestrwydd (bod yn agored)
  • datblygu safonau cyffredin ac ymchwilio ar y cyd i gwynion ar draws y maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
  • cryfhau llais y dinasyddion ynghylch y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol eu cynllunio a’u darparu
  • llunio proses gliriach ar gyfer cynlluniau i newid gwasanaethau
  • gwella’r fframwaith cyfreithiol ar gyfer arolygu a rheoleiddio gwasanaethau iechyd sefydlu corff newydd annibynnol i wrando ar lais y dinesydd ac ar gyfer rheoleiddio ac arolygu

 

Share