Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru – Gwasanaethau llawfeddygol thorasig

Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru – Gwasanaethau llawfeddygol thorasig

Mae Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yn edrych ar ffurf gwasanaethau llawfeddygol thorasig yn Ne Cymru yn y dyfodol.

Mae angen i Bwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru benderfynu a ddylai Ysbyty Treforis, Abertawe (cwmpasu De Orllewin Cymru) ac Ysbyty Athrofaol Cymru (cwmpasu De Ddwyrain Cymru) barhau i ddarparu dau wasanaeth llawfeddygol thorasig, neu a ddylai un o’r ysbytai hynny ddarparu gwasanaeth cyfunol, mwy ar gyfer De Cymru gyfan.

Mae’n bwysig iawn i’r broses hon fod yn gywir fel bod Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru yn gwneud y penderfyniad gorau ar gyfer ein cleifion. Golyga hyn bod arnom wir angen eich barn ac mae’r ymgysylltu hwn dros 6 wythnos yn gyfle i chi i roi adborth.

I ganfod mwy ac i rannu eich barn (cau ar 29 Tachwedd 2017), ewch i wefan Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru: www.whssc.wales.nhs.uk/thoracic-surgery-services-in-south-wales

Share