Gweithredwr Llinell Gymorth Sesiynol cyfrwng Cymraeg – Llinell Gymorth Stop It Now!

Gweithredwr Llinell Gymorth Sesiynol cyfrwng Cymraeg – Llinell Gymorth Stop It Now!

Gweithredwr Llinell Gymorth Sesiynol cyfrwng Cymraeg – Llinell Gymorth Stop It Now!
Oriau hyblyg – 15 i 22.5 awr yr wythnos (gweithio o gartref)
Cyflog £10.42 yr awr

Fel rhan o’n gwaith prosiect parhaus a ariennir gan Lywodraeth Cymru – cadw plant yn ddiogel rhag cam-drin plant yn rhywiol – rydym am recriwtio siaradwr Cymraeg i’r Llinell Gymorth Stop It Now! fel rhan o estyniad i Dîm Llinell Gymorth Stop It Now! y DU ac Iwerddon.

Mae Stop It Now! yn gweithio i atal cam-drin plant yn rhywiol trwy helpu oedolion i chwarae eu rhan wrth gadw plant yn ddiogel. Mae’r Llinell Gymorth yn gweithredu rhwng 9:00y.b. – 9:00y.h. o ddydd Llun i ddydd Iau a 9:00y.b. – 5:00y.h. ar ddyddiau Gwener.

Bydd yr ymgeiswydd llwyddiannus yn astudio ar gyfer neu’n brofiadol o ran gwaith ym maes amddiffyn plant, yn meddu ar ddull ffôn llawn empathi proffesiynol, yn gallu rheoli gwybodaeth sensitif a chyfrinachol ac yn siarad Cymraeg yn rhugl. Mae sgiliau trefnu a TG rhagorol a’r gallu i weithio dan bwysau yn hanfodol.

I ddarganfod mwy, ewch i’n gwefan www.stopitnow.org.uk

Am ragor o wybodaeth neu drafodaeth ynglŷn â’r swydd, mae croeso i chi gysylltu â Vicky Young 01372 847166 / Sarah Edwards 01372 847160

Gellir cael pecynnau cais oddi wrth: hr@lucyfaithfull.org.uk

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau (dim CV) 10fed Rhagfyr 2020 am 9:00y.b.

Bydd cyfweliadau yn cael eu cynnal 18eg Rhagfyr

Mae angen datgeliad DBS ar gyfer y swydd hon

Dim asiantaethau

Mae Sefydliad Lucy Faithfull yn darparu ymateb integredig i gam-drin plant yn rhywiol.

Mae Sefydliad Lucy Faithfull yn asiantaeth amddiffyn plant sydd wedi ymrwymo i leihau’r risg y bydd plant yn cael eu cam-drin yn rhywiol.

Rhif Elusen Gofrestredig 1013025

Share