Swyddog Datblygu Gofalwyr Gorllewin Morgannwg

Swyddog Datblygu Gofalwyr Gorllewin Morgannwg

Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot (NPTCVS) yw’r mudiad ymbarel sy’n cynnal, hyrwyddo a datblygu mudiadau gwirfoddol, grwpiau cymunedol ac unigolion yn y sector gwirfoddol ym Mwrdeistrefi Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Swyddog Datblygu Gofalwyr Gorllewin Morgannwg

  • 35 awr yr wythnos
  • £21,952 to £25,984

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu Strategaeth Gofalwyr Gorllewin Morgannwg pum mlynedd a chefnogi a chydlynu Partneriaeth Gofalwyr Gorllewin Morgannwg

Wedi’i ariannu i ddechrau tan fis Mawrth 2020, gyda’r disgwyliad y bydd y swydd yn cael ei hariannu am flwyddyn arall.

Cynllun pensiwn anghyfrannol o 10%

Dyddiad cau am geisiadau (NEWYDD): 9.00am 9 Rhagfyr 2019

Am becyn cais a wnewch chi: Ffonio 01639 631246, neu ewch i www.nptcvs.wales

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot Neath Port Talbot yn ceisio hyrwyddo cyfleoedd cyfartal. Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol (CVS) Castell-nedd Port Talbot

Rhif yr Elusen 1064450, Rhif y Cwmni 3341466

Share