Mae Gorllewin Cymru yn Garedig – Cronfa Fuddsoddi

Mae Gorllewin Cymru yn Garedig – Cronfa Fuddsoddi

Rydym am gefnogi prosiectau pontio’r cenedlaethau yn Sirol ac yn Rhanbarthol ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, sy’n:

  •  Gwella cysylltiad cymdeithasol
  • Lleihau arwahanrwydd cymdeithasol
  • Cefnogi pobl ifanc a phobl hŷn i ddysgu oddi wrth ei gilydd

Hyd at £50,000 ar gyfer Prosiectau Rhanbarthol
Hyd at £25,000 ar gyfer Prosiectau Sirol
Nid oes isafswm grant

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30 Tachwedd 2019
Bydd prosiectau’n dechrau ar 1 Ionawr 2020 ac yn parhau tan 31 Rhagfyr 2020 fan hwyraf

I gael rhagor o wybodaeth neu i dderbyn pecyn ymgeisio E-bost: wwcp@sirgar.gov.uk

Ariennir gan Raglen Drawsnewid Llywodraeth Cymru sy’n gysylltiedig â’r cynllun ‘Cymru Iachach’

Lawrlwythwch y poster

Share