Clwb Beiciau Modur Gorllewin Cymru yn recriwtio

Clwb Beiciau Modur Gorllewin Cymru yn recriwtio

 Mae Clwb Beiciau Modur Gorllewin Cymru (WWMCC) yn grŵp cymunedol sy’n hybu buddion beicio modur i iechyd meddwl. Mae’r Clwb yn gweithio gyda phobl o bob oed, i ddysgu am feiciau modur, gan gynnwys sgiliau atgyweirio a beicio modur. Rydym yn dysgu am, ac yn adnewyddu beiciau modur i bobl eu defnyddio. Mae’n galluogi pobl i ddod ynghyd, a chefnogi ei gilydd fel beicwyr, a chreu cyfeillgarwch newydd. Rydym yn mynd ar ymweliadau a gwibdeithiau hefyd, i lefydd a gweithgareddau sy’n ymwneud â beiciau modur.

Mae’r Clwb yn chwilio am Beiriannydd Beiciau Modur  a Gydlynydd Prosiect brwdfrydig, dynamig a phrofiadol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio gyda Phwyllgor Rheoli’r Clwb a’r aelodau, i helpu cefnogi a datblygu gwasanaethau’r Clwb yn ystod cyfnod o newid cyffrous.

Dyddiad cau i ymgeisio: Dydd Iau 25/06/20 4pm
Cynhelir cyfweliadau ar: Dydd Llun 06/06/20 via Zoom

Share