Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru : Cerdded vs COVID

Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru : Cerdded vs COVID

Mae prosiect Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru yn ceisio datblygu a darparu rhaglen o gyfleoedd ‘cerdded er lles’ yn y Gorllewin sy’n gymunedol, yn gynaliadwy, ac yn cofleidio model presgripsiynu cymdeithasol gan geisio creu cysylltiad â gofal iechyd sylfaenol yn lleol

Grym Cerdded yn erbyn COVID:

Fel rhan o’r Paths for All Expert Lecture, mae Dr William Bird yn siarad am fanteision cerdded gan gynnwys sut y gallai cerdded a gweithgaredd corfforol helpu yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

“When my patients ask me, how can I not get Covid, walking is one of the things we can offer.
When we start to contract the muscles with a brisk walk, we create natural killer cells which can mop up the virus before it gets into the body.
So walking and being active is incredibly important.”

Yn Caerfyrddin: Adam Hearne, Cydlynydd Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru yn archwilio Pyllau Cwmoernant.

Darganfyddwch fwy am y prosiect Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru yma:
https://westwaleswalkingforwellbeing.org.uk/cy/ 

Share