Beth mae gwirfoddoli yn meddwl i chi?

Beth mae gwirfoddoli yn meddwl i chi?

I ddathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2019 aeth Prosiect Gwirfoddoli Gwledig CAVS allan o amgylch Sir Gaerfyrddin wledig i ofyn beth mae gwirfoddoli yn ei olygu i chi.

Tir Dewi, Jeni:

 

Tir Dewi, Anne:

  

Tir Dewi, Gareth:

Hosbis Skanda Vale Hospice, Marj:

 

Hosbis Skanda Vale Hospice, Jane:

 

Cerdded Iach Sir Gâr – Walking Well Carmarthenshire

Ymddiriedolaeth Drws i’r Dyffryn – Tywi Gateway Trust:

Rheilffordd Gwili Railway, Leanne:

Rheilffordd Gwili Railway, Robert:

 

Siop Gymunedol Dryslwyn Community Shop:

 

Share