SWYDDOG GWEITHLU Hafan Cymru

SWYDDOG GWEITHLU Hafan Cymru

Cymdeithas dai elusennol yw Hafan Cymru sy’n cynnig tai â chymorth i menywod, ddynion,  eu phlant a phobl ifanc ledled Cymru. Rydym yn gweithio’n bennaf gyda rhai sy’n dianc rhag cam-drin domestig, gan eu helpu i adfer eu hannibyniaeth.

SWYDDOG GWEITHLU
Pensarn, Caerfyrddin
37 awr –yr wythnos
£20,000 y flwyddyn
Tymor: Cyfnod Penodol hyd 01.03.2019
Cymraeg hanfodol: Nac ydy
CYF: 90WOCm

Dyddiad cau  Canol dydd 22.01.18

Cyfweliadau 29.01.18
Dim cyswllt asiantaeth
Nid ydym yn derbyn CVs

I weithio i gyflogwr sy’n gwerthfawrogi a hyrwyddo cyfle cyfartal ewch i: www.hafancymru.co.uk

Share