Gweithio ar Les

Gweithio ar Les

Cymorth cyflogaeth yng Nghymru

Rhaglen hyfforddi a chymorth cyflogaeth i bobl anabl yng Nghymru yw Gweithio ar Les.
Byddwn yn gweithio gyda chi i ddatblygu rhaglen o amgylch eich nodau gyrfa a sut y gallwch eu cyflawni.
Bydd Gweithio ar Les yn eich cefnogi i:

  • deall eich nodau gyrfa
  • magu hyder ac pendantrwydd
  • ysgrifennu eich CV
  • datblygu eich sgiliau cyfweld
  • dod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddi neu gyflogaeth a gwneud cais amdanynt
  • siarad am anabledd yn eich lle Gwaith

Poster

ewch i scope.org.uk/working-on-wellbeing

ebost workingonwellbeing@scope.org.uk

Share