A fyddai archwiliad ar eich sefyllfa codi arian o fudd i chi?

A fyddai archwiliad ar eich sefyllfa codi arian o fudd i chi?

A yw eich sefydliad yn dibynnu’n fawr ar gyllid grant na ellir dibynnu arno, neu a ydych chi’n ei chael yn anodd cael darlun clir wrth gynllunio ffyrdd o godi arian ar gyfer eich sefydliad?

Gall Sefydliad Codi Arian Cymru eich helpu!

Mae prosiect Archwiliad ar y Sefyllfa Codi Arian a Hyfforddiant Gweithredol Sefydliad Codi Arian Cymru wedi’i ariannu gan raglen Sgiliau Trydydd Sector y Gronfa Loteri Fawr, a’i nod yw meithrin gwybodaeth elusennau ledled Cymru am godi arian a meithrin eu hyder i wneud hynny.

Yn yr Archwiliad ar y Sefyllfa Codi Arian, caiff elusennau eu paru â hyfforddwyr codi arian sy’n eu cefnogi i ddatblygu strategaethau codi arian newydd. Mae elusennau cofrestredig ag incwm gwirfoddol (heb gynnwys incwm o grantiau) o lai na £50,000 ac o leiaf dau aelod o staff rhan amser neu amser llawn yn gymwys i wneud cais.

Yn rhan o’r Hyfforddi Gweithredol, mae hyfforddwyr yn darparu cymorth hyfforddi i godwyr arian unigol. Mae codwyr arian o elusennau cofrestredig sydd wedi’u lleoli yng Nghymru neu sy’n gweithio yng Nghymru yn gymwys i wneud cais.

I gael pecynnau gwneud cais neu ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Alison Pritchard, Cydgysylltydd Prosiect, ar 02920 340062 neu anfon e-bost i alisonp@institute-of-fundraising.org.uk.

Share