Gweithiwr Prosiect Gofalwyr Ifanc – Sir Gaerfyrddin

Gweithiwr Prosiect Gofalwyr Ifanc – Sir Gaerfyrddin

30 awr yr wythnos

Graddfa NJC Pwynt 20 – £19,238 y flwyddyn, ar gyfartaledd

Contract Tymor Sefydlog o 1 Flwyddyn (gyda’r potensial i ymestyn, yn amodol ar gyllid)

Rhif Elusen: 1121666

Rydym yn awyddus i recriwtio Gweithiwr Ieuenctid brwdfrydig ar gyfer ein Prosiect Gofalwyr Ifanc ac Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr. Fe fydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynorthwyo gofalwyr ifanc a’u teuluoedd, ar draws Sir Gaerfyrddin. Lleolir y swyddfa yn Llanelli ond, oherwydd natur wledig y sir, fe fydd mwyafrif y gwasanaethau’n cael eu darparu ar sail allgymorth, felly, mae trwydded yrru lawn a’r defnydd o gar yn hanfodol.

Dyddiad cau: 16eg o Fawrth 2018

Cyfweliadau yr wythnos yn cychwyn: 26ain o Fawrth 2018

www.carmarthenshirecarers.org.uk

Os am wybod mwy, cysylltwch â: melanie@carmarthenshirecarers.org.uk neu ffoniwch 07535 449686

Os am becyn cais, ffoniwch: 0300 0200 002 / neu e-bostiwch: chelsey@carmarthenshirecarers.org.uk

Share