Beth yw’ch barn chi am e-ddysgu

Beth yw’ch barn chi am e-ddysgu

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru yn awyddus i glywed eich barn am werth ‘e-ddysgu’ a ‘chynadledda arlein’ i’ch gwaith.

Mae WCVA (sy’n rhan o rwydwaith Cefnogi Trydydd Sector Cymru) wedi bod â safle ‘Hafan Dysgu Cymru’ ers sawl blwyddyn a nawr mae am ystyried sut fath o wasanaeth e-ddysgu y dylem ei gynnig wrth edrych tua’r dyfodol. Felly rydym yn awyddus iawn i glywed eich barn.

A allwch sbario 5 munud i glicio ar un o’r dolenni isod ac ateb yr arolwg byr hwn yn Gymraeg neu yn Saesneg?

Cymraeg

Saesneg

Share