Hyfforddiant Hwyluswyr Celfyddydau Ieuenctid

Hyfforddiant Hwyluswyr Celfyddydau Ieuenctid

‘Mae celfyddydau ieuenctid yn gweddnewid bywydau. FFAITH!’

13–15 Ebrill
8–10 Mehefin
Canolfan Gelfyddydau
Pontardawe
10.00–17.00 bob dydd
A oes diddordeb gennych mewn datblygu gyrfa foddhaus yn y sector celfyddydau ieuenctid?
A ydych chi’n fyfyriwr sydd wedi graddio’n ddiweddar yn y celfyddydau perfformio ac yn dymuno datblygu sgiliau hwyluso gweithdai?
Neu’n artistiaid sy’n chwilio am gyfle i amrywiaethu yn eich gyrfa greadigol?
A hoffech chi weithio gyda grwpiau amrywiol o bobl ifanc yn cynnwys rhai sydd mewn grwpiau anodd eu cyrraedd?
A hoffech chi ddysgu gan y cwmni theatr gwobrwyedig, cyffrous ac arloesol, Cwmni Theatr Mess Up The Mess?

Os mai cadarnhaol yw eich ateb i unrhyw rai o’r cwestiynau uchod, bydd Hyfforddiant Hwyluswyr MUTM yn berffaith i chi. Dros 3 diwrnod bydd artistiaid sefydlol MUTM yn eich cyflwyno i’w dull o drin hwyluso celfyddydau ieuenctid, yn cynnwys dulliau cynhwysol, cynllunio gweithdy, triniaeth o ddyfeisio, gweithio gyda grwpiau, defnyddio theatr fel cyfrwng ar gyfer datblygu’r ifanc a llond gwlad o gemau!!! Bydd yr hyfforddiant hefyd yn cynnwys hwyluswyr gwadd a fydd yn rhannu eu dulliau o drin celfyddydau ieuenctid gyda chi.

Ariennir yr hyfforddiant yn llwyr gan Gyngor Celfyddydau Cymru ond mae gennym nifer cyfyngedig o lefydd felly byddwch cystal ag anfon eich cais drwy e-bost mailto:info@messupthemess.co.uk i sicrhau eich lle, neu ffoniwch 01269 591167.

Lawrlwytho poster
MESS UP THE MESS
T/FF 01269 591167
E/E info@messupthemess.co.uk
W/G www.messupthemess.co.uk
@MessUpTheMess
FB facebook.com/MessUpTheMess

Share